Avís legal i política de privacitat d'AIRE Ancient Baths Barcelona

 

1. IDENTIFICACIÓ

El propietari i el gestor de l'establiment AIRE Ancient Baths Barcelona és:

Denominació social: AIRE ANCIENT BATHS, S.L.

Número d'Identificació Fiscal: B-18763060

Domicili social: carrer Callejón de Arenas nº 4, local 6 i 7, CP 18005, Granada (Espanya).

Telèfon de contacte: +34 93 220 44 18

Registre Mercantil de Barcelona, tom 1190, foli 14, Secció 8, Full GR-28859, inscripció 1ª.

Email de contacte: barcelona@beaire.com

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web WWW.BEAIRE.COM (d'ara endavant, LA WEB), del qual és titular el grup Aire Ancient Baths a través de l'entitat Aire Ancient Baths Management SL, proveïda de CIF B 19659010, i amb domicili a Granada, carrer Callejón de Arenas nº 4, local 6 i 7, CP 18005, (d'ara endavant, PROPIETARI DE LA WEB, AIRE o GRUP AIRE.

AIRE ANCIENT BATHS S.L. és una societat integrant del grup Aire Ancient Baths (d'ara endavant “beaire” o “Grup AIRE”) i facilita als usuaris (d'ara endavant “l'Usuari” o els “Usuaris”) del present lloc web, www.beaire.com /ca (el Lloc Web) les dades d'informació general, d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la “LSSICE”).

Aire Ancient Baths® és una marca comercial registrada i un lloc web propietat i gestionats per l'entitat mercantil Aire Ancient Baths Management, S.L., amb CIF B 19659010 i domicili a Granada, carrer Callejón de Arenas nº 4, local 6 i 7, CP 18005.

L'adreça web de l'establiment és: https://beaire.com/ca/aire-ancient-baths-barcelona

Aquesta política s'ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, és a dir, entre d'altres, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal del PROPIETARI DE LA WEB i creador del lloc, atribueix la condició d'USUARI, a qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, quan s'escaigui, resultin de compliment obligat.

3.ÚS DEL PORTAL

El lloc web i els seus serveis, són d'accés lliure i gratuït, no obstant, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l'emplenament previ del corresponent formulari, per convertir-se en usuari del portal. L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d'altres:

  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics, o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure'n informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
  5. Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets, o resulti legalment permès.
  7. Recollir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense haver-ne demanat prèviament el consentiment.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat és de gran importància per al grup AIRE Ancient Baths i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les vostres dades personals.

Per tant, disposem d'una política que estableix com es tracten i protegeixen les vostres dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les companyies AIRE ANCIENT BATHS, S.L. i AIRE ANCIENT BATHS MANAGEMENT S.L. són les responsables del tractament de les dades personals que ens proporcioneu a través d'aquest web, i es responsabilitzen de les dades personals esmentades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Així mateix, el grup d'establiments AIRE Ancient Baths ho conformen les següents entitats:

AIRE ANCIENT BATHS, S.L.

Número d'Identificació Fiscal: B-18763060

Domicili social: Carrer Callejón de Arenas nº 4, local 6 i 7, CP 18005

Telèfon de contacte:+34 93 220 44 18

Registre Mercantil de Granada, tom 1.190, foli 14, Secció 8, Full GR-28.859, inscripció 1a.

Email de contacte: barcelona@beaire.com

BALNEARIOS AIRE, S.L.

Número d'Identificació Fiscal: B-91191890

Domicili social: Carrer Aire nº 15, Sevilla (Espanya), 41004.

Telèfon de contacte:+34 91 903 22 14

Registre Mercantil de Sevilla, tom 3.417, foli 203, full Sevilla 47.408, inscripció 1a.

Email de contacte:sevilla@beaire.com / almeria@beaire.com

BALNEARIO MAS SALAGROS, S.L.

Número d'Identificació Fiscal: B-66548546

Domicili social: LG Mas Can Salagros Bloc B- Vallromanes (08188), Barcelona.

Telèfon de contacte: +34 93 220 44 30

Registre Mercantil de Barcelona, tom 44910, foli 128, Full 471083, secció General, Província B

Email de contacte:vallromanes@beaire.com

ACQUA ANCIENT BATHS NEW YORK, LLC

27-3894929

88 Franklin St , 10013 New York, NY, Estats Units

Telèfon de contacte: +1 917-563-4542

nytribeca@beaire.com

ACQUA ANCIENT BATHS CHICAGO, LLC

47-2105914

770 N Halsted St , 60642 Chicago, IL, Estats Units

Telèfon de contacte: +1 312-312-9610

chicago@beaire.com

AIRE ANCIENT BATHS COPENHAGUEN , APS.

Número d'Identificació Fiscal: 38103520

Domicili social: Ny Carlsber Vej 101, 1799 – Copenhaguen

Telèfon de contacte:+45 80 83 06 10

Registre Mercantil de Dinamarca, número A16-AC-14-BF.

Email de contacte:copenhaguen@beaire.com

AIRE ANCIENT BATHS LONDON, Ltd.

Número d'identificació fiscal: 39091-21127.

Domicili social: 2 – 3 Robert St., WC2N 6BH, Covent Garden, London

Telèfon de contacte:+44 20 3830 4610

Registre Mercantil del Regne Unit, número 10612826.

Email de contacte:london@beaire.com

AIRE ANCIENT BATHS UES , Llc .

Domicili social: número 1.115 de Broadway Street planta 12a (“Darrow Everet LLP ”), Nova York 10.010

Telèfon de contacte: +1 917-563-4542

Inscrita al Departament d'Estat de Nova York, Divisió de Corporacions, Registres Estatals i Codi Comercial amb el número 171004010421.

Email de contacte: nytribeca@beaire.com

AIRE ANCIENT BATHS MANAGEMENT, S.L.

Número d'Identificació Fiscal: B-19659010

Domicili social: Carrer Callejón de Arenas nº 4, local 6 i 7, CP 18005.

Telèfon de contacte:+34 958 25 55 01

Registre Mercantil de Granada, tom 1657, foli 130, secció 8, full GR 51380

 

On emmagatzemem les vostres dades?

Les dades que recopilem sobre els usuaris s'emmagatzemen dins de l'Espai Econòmic Europeu («EEE»), encara que també es poden transferir i tractar a un país fora de l'EEE. Qualsevol transferència de les vostres dades personals serà realitzada de conformitat amb les lleis aplicables. Per a transferències fora de l'EEE, GRUP AIRE utilitzarà Clàusules Contractuals Tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea i l'Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d'aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea.

A qui comuniquem les vostres dades?

Les vostres dades poden ser compartides entre les societats integrants del grup GRUP AIRE (detallades a la capçalera d'aquest document) per a la qual cosa haurem demanat degudament el vostre consentiment. Cadascuna de les empreses del grup Aire els serveis de la qual contracteu serà la responsable del tractament de dades personals.

Mai passem, venem ni intercanviem les vostres dades personals amb terceres parts alienes al grup GRUP AIRE. Les dades que s'enviïn a tercers, s'utilitzaran únicament per oferir-vos els nostres serveis. Us detallarem les categories de tercers que accedeixen a les vostres dades per a cada activitat de tractament en concret.

Quina és la base legal per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal del tractament és l'execució del servei que heu contractat així com el consentiment que heu atorgat per a finalitats diferents a aquests serveis.

Quins són els vostres drets?

Dret d'accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GRUP AIRE, o a algunes de les seves empreses integrants, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Dret de portabilitat:

Sempre que GRUP AIRE o empreses del grup processi les vostres dades personals a través de mitjans automatitzats en base al vostre consentiment o a un acord, teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al vostre nom o a un tercer. S'hi inclouran únicament les dades personals que ens hàgiu facilitat.

Dret de rectificació:

Teniu dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incompletes.

Dret de supressió:

Teniu dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal vostra tractada per GRUP AIRE o empreses del grup en qualsevol moment, excepte en les situacions següents:

* teniu un assumpte pendent amb el Servei d'atenció al client.

* teniu una comanda o reserva pendent que encara no s'ha satisfet o una comanda de caixa regal a domicili enviat o l'enviament de la qual no s'ha completat.

* se sospita o està confirmat que heu fet mal ús dels nostres serveis en els darrers quatre anys.

* heu realitzat alguna compra per la qual cosa conservarem les vostres dades personals en relació amb la transacció per normativa comptable.

* l'existència d'una obligació legal de conservació de les vostres dades

Dret d'oposició al tractament de dades sobre la base de l'interès legítim:

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en base a l'interès legítim de GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del Grup. GRUP AIRE, o qualsevol de les empreses del Grup, no seguirà tractant les dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició al màrqueting directe:

Teniu dret a oposar-vos al màrqueting directe, incloent-hi l'elaboració de perfils realitzada per a aquest màrqueting directe atenent els serveis que heu contractat.

Podeu desvincular-vos del màrqueting directe en qualsevol moment amb les indicacions facilitades a cada comunicació comercial.

Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control:

Si considereu que GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup tracta les vostres dades d'una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres. També teniu dret a presentar una queixa davant de l'autoritat de protecció de dades competent (aepd.es).

Dret a la limitació en el tractament:

Teniu dret a sol·licitar que GRUP AIRE limiti el tractament de les vostres dades personals en les circumstàncies següents:

* si us oposeu al tractament de les vostres dades en base a l'interès legítim de GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup, GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup haurà de limitar qualsevol tractament d'aquestes dades a l'espera de la verificació de l'interès legítim.

* si reclameu que les vostres dades personals són incorrectes, GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup haurà de limitar qualsevol tractament d'aquestes dades fins que se'n verifiqui la precisió.

* si el tractament és il·legal, podreu oposar-vos que s'eliminin les dades personals i, en el seu lloc, sol·licitar-ne la limitació de l'ús.

* si GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup ja no necessita les dades personals, però vos les necessiteu per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Exercici de drets:

Ens prenem molt seriosament la protecció de dades i, per tant, comptem amb personal de servei al client dedicat que s'ocupa de les vostres sol·licituds en relació amb els drets abans esmentats. Per a l'exercici dels drets esmentats haureu de dirigir la vostra sol·licitud al compte de correu rgpd@beaire.com, adjuntant còpia del vostre DNI o document d'identitat.

Actualitzacions del nostre Avís de Privacitat:

És possible que hàgim d'actualitzar el nostre Avís de Privacitat. L'última versió de l'Avís de Privacitat està sempre disponible al nostre lloc web. Comunicarem qualsevol canvi important a l'Avís de Privacitat, per exemple, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, la identitat del Responsable o els vostres drets.

 

COMPRES ONLINE

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Utilitzarem les vostres dades personals per administrar les vostres reserves i compres online a GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del grup mitjançant el processament de les vostres compres, reserves, canvis de data, anul·lacions i devolucions a través dels nostres serveis online, i per enviar-vos notificacions sobre l'estat de la vostra reserva, sobre el lliurament de la vostra caixa regal o, en cas de problemes, amb l'enviament dels articles, en els termes indicats en les condicions generals de contractació.

Utilitzarem les vostres dades personals per administrar els vostres pagaments.

També utilitzarem les vostres dades per gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre el servei rebut.

Les vostres dades personals s'utilitzaran per identificar-vos.

Quin tipus de dades personals processem?

Processarem les categories de dades personals següents:

* informació de contacte com: nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon

* informació de pagament i historial de pagaments de reserves i compres de caixes regal

* informació de la comanda

Qui té accés a les vostres dades personals?

Els tercers a qui enviarem les dades, utilitzades només per oferir-vos els serveis esmentats prèviament, inclouran companyies que validaran la vostra adreça, empreses de comunicació que enviaran la confirmació de la vostra comanda, així com magatzems d'empreses de missatgeria i proveïdors en relació amb el lliurament de la comanda.

Quina és la base legal per processar les vostres dades personals?

El processament de les vostres dades personals per part de GRUP AIRE o altres empreses del grup és necessari per al compliment del servei que heu reservat. Així mateix, és necessari per al lliurament de la caixa regal al vostre nom o del destinatari, en cas que hàgiu triat la modalitat d'enviament de caixa regal a domicili.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades mentre duri la relació comercial amb vos i després mentre no ens indiqueu el contrari.

 

MÀRQUETING DIRECTE

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Utilitzarem les vostres dades personals per enviar-vos ofertes de màrqueting, enquestes informatives i invitacions a través de correus electrònics, missatges de text, trucades telefòniques i correu postal.

Per tal d'optimitzar la vostra experiència amb GRUP AIRE o qualsevol empresa del grup us oferirem informació rellevant, us recomanarem productes i us enviarem recordatoris de reserves pendents de realitzar, sobre la compra d'una caixa regal, informació sobre si algú us ha enviat un regal o ofertes personalitzades. Tots aquests serveis es basaran en compres o reserves prèvies que hàgiu realitzat, coses que hàgiu seleccionat i informació que ens hàgiu enviat.

Quin tipus de dades personals tractem?

Tractarem les següents categories de dades personals:

* informació de contacte com: adreça de correu electrònic, número de telèfon i codi postal

* quins productes i ofertes heu seleccionat

*Si heu confirmat que voleu que us mantinguem informat sobre les novetats i promocions del Grup AIRE.

Quina és la base legal per al tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment en acceptar el màrqueting directe.

Dret a retirar-ne el consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les dades personals en qualsevol moment, i igualment podeu desvincular-vos del màrqueting directe.

En fer-ho, GRUP AIRE, o qualsevol empresa del grup, no podrà enviar-vos cap oferta ni informació de màrqueting directe sobre la base del vostre consentiment.

Podeu retirar el vostre consentiment al màrqueting directe seguint les indicacions facilitades a cada comunicació comercial, enviant la vostra sol·licitud al compte de correu rgpd@beaire.com amb una còpia del vostre DNI o document d'identitat.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades per a màrqueting directe fins que retireu el vostre consentiment.

 

ATENCIÓ AL CLIENT

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Utilitzarem les vostres dades personals per administrar qualsevol sol·licitud, per gestionar queixes o qüestions sobre reserves passades o pendents de rebre, compres de caixa regal o lliurament de les mateixes, per telèfon o a través de xarxes socials.

També podem contactar-vos si sorgeix cap problema amb la comanda.

Quin tipus de dades personals tractem?

Tractarem qualsevol dada que ens faciliti, incloses les següents categories:

* informació de contacte com: adreça, correu electrònic i número de telèfon

* informació de la comanda o de la reserva

* correspondència sobre qualsevol assumpte

Qui té accés a les vostres dades personals?

Les dades que s'enviïn a tercers, s'utilitzaran únicament per oferir-vos els serveis esmentats.

Quina és la base legal per processar les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l'interès legítim de GRUP AIRE o qualsevol de les seves empreses del grup.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

En els terminis establerts legalment.

Dret d'oposició al tractament de dades sobre la base de l'interès legítim:

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en base a l'interès legítim de GRUP AIRE o qualsevol de les empreses del Grup. GRUP AIRE, o qualsevol de les empreses del Grup, no seguirà tractant les dades personals tret que puguem demostrar una raó legítima per a aquest tractament que invalidi el vostre interès i els vostres drets o degut a una demanda legal.

 

CONCURSOS

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals quan participeu en els nostres concursos, les bases dels quals seran degudament publicades i notificades oportunament. Les vostres dades personals seran utilitzades per GRUP AIRE o empreses del grup per contactar amb els participants sobre qüestions del concurs, abans i després d'un esdeveniment, per identificar els participants, comprovar-ne l'edat, contactar amb els guanyadors o lliurar i seguir el lliurament de premis.

Quin tipus de dades personals tractem?

Tractarem les següents categories de dades personals:

* informació de contacte com: nom, adreça, correu electrònic i número de telèfon

* edat

* informació proporcionada al concurs

* imatges.

Qui té accés a les vostres dades personals?

Enviem les vostres dades a les empreses encarregades de l'enviament dels premis, que els fan servir únicament per oferir-vos els serveis esmentats prèviament.

Quina és la base legal per processar el tractament de les vostres dades personals?

El processament de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment quan decidiu participar en un concurs.

Dret a retirar-ne el consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. En fer-ho, GRUP AIRE, o qualsevol empresa del grup, no podrà oferir-vos els serveis esmentats prèviament.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

En els terminis legalment establerts i mentre no revoqueu el vostre consentiment.

 

5. POLÍTICA DE COOKIES

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

En virtut del que disposa la legislació vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el disseny gràfic i codis font d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del PROPIETARI DE LA WEB. Tots els continguts del lloc web, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests, més enllà del que és estrictament necessari per al ús correcte de la web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s'escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació comercial.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a la web atribueixi cap dret sobre ells a l'usuari.

L'establiment d'un híperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web enllaçat, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina web o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix s'haurà d'abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu concret.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.
  2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, publicant-les degudament com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d'altres degudament publicades.

9. ENLLAÇOS.

El PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web, exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats. Ni suggereix, convida o en recomana la visita, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

10. DRET D'EXCLUSIÓ

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús del Portal.

11. GENERALITATS

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB, identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació, és exacta.

12. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia.

13. TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'usuari podrà contractar qualsevol dels serveis oferts per les empreses del Grup AIRE als Termes i Condicions ressenyades a cadascun dels seus subdominis.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum i se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili del PROPIETARI DE LA WEB.

Copyright © AIRE Ancient Baths