Juridisk meddelelse og privatlivspolitik for AIRE ANCIENT BATHS

1. IDENTIFIKATION

Denne juridiske meddelelse regulerer brugen af ​​webstedet WWW.BEAIRE.COM  (herefter refereret til som HJEMMESIDEN), der ejes af Aire Ancient Baths-gruppen gennem virksomheden Aire Ancient Baths Management S.L. (herefter refereret til som HJEMMESIDEEJER, EJEREN AF HJEMMESIDEN eller GRUPO AIRE), med CIF B 19659010 og med adresse i Granada, (Spanien), Callejón de Arenas gade nr. 4, lokaler 6 og 7, C.P. 18005.

Aire Ancient Baths® er et registreret varemærke og et websted, der ejes og administreres af den kommercielle virksomhed Aire Ancient Baths Management S.L., med CIF B 19659010, og er hjemmehørende i Granada, (Spanien), Callejón de Arenas gade nr. 4, lokaler 6 og 7, C.P. 18005.

AIRE ANCIENT BATHS-gruppen stiller til rådighed for brugere (herefter "Brugeren" eller "Brugerne") hjemmesiden www.beaire.com/es med generelle informationsdata i overensstemmelse med loven for Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio (forkortet "LSSICE") (loven for Informationssamfundets tjenester og elektronisk handel  artikel 10 i loven af 34/2002 af 11. juli). Til dette formål oplyses det hermed, at AIRE ANCIENT BATHS-gruppen består af følgende virksomheder, der driver eller administrerer de forskellige Aire Ancient Baths-virksomheder angivet nedenfor, alle tilgængelige og fuldt identificerbare på virksomhedens hjemmeside  www.beaire.com:

 

AIRE ANCIENT BATHS, S.L.

Virksomhedsregistreringsnummer: B-18763060

Virksomhedsadresse: Callejón de Arenas gade nr. 4, lokaler 6 og 7, C.P. 18005, Granada (Spanien), 18006.

Telefonnummer: +34 93 220 44 18

Selskabsregisteret i Granada, volume 1.190, papir 14, sektion 8, side GR-28.859, registrering 1ª.

E-mail: barcelona@beaire.com

 

BALNEARIOS AIRE, S.L.

Virksomhedsregistreringsnummer: B-91191890

Virksomhedsadresse: Calle Aire nº 15, Sevilla (Spanien), 41.004.

Telefonnummer: +34 91 903 22 14

Selskabsregisteret i Sevilla, volume 3.417, papir 203, side Sevilla 47.408, registrering 1ª.

E-mail: sevilla@beaire.com / almeria@beaire.com

 

BALNEARIO MAS SALAGROS SL

Virksomhedsregistreringsnummer: B-66548546

Virksomhedsadresse: LG Mas Can Salagros Bloque B-Vallromanes (08188), Barcelona.

Telefonnummer: +34 93 220 44 30

Selskabsregisteret i  Barcelona, volume 44910, papir 128, side 471083, sektion General, Provincia B

E-mail:  vallromanes@beaire.com

 

ACQUA ANCIENT BATHS NEW YORK, LLC

27-3894929

88 Franklin St, 10013 New York, NY, USA

Telefonnummer: +1 917-563-4542

E-mail: nytribeca@beaire.com

 

ACQUA ANCIENT BATHS CHICAGO, LLC

47-2105914

770 N Halsted St, 60642 Chicago, IL, USA

Telefonnummer: +1 312-312-9610

E-mail: chicago@beaire.com

 

AIRE ANCIENT BATHS COPENHAGUEN, APS.

Virksomhedsregistreringsnummer: 38103520

Virksomhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 101, 1799 – København

Telefonnummer:: +45 80 83 06 10

Danmarks Erhvervsregister, nummer A16-AC-14-BF.

E-mail:  copenhaguen@beaire.com

 

AIRE ANCIENT BATHS LONDON, Ltd.

Virksomhedsregistreringsnummer: 39091-21127.

Virksomhedsadresse: 2 – 3 Robert St., WC2N 6BH, Covent Garden, London.

Telefonnummer: +44 20 3830 4610

Det britiske selskabsregister (Companies House) , nummer 10612826.

E-mail: london@beaire.com

 

AIRE ANCIENT BATHS UES, Llc.

Virksomhedens adresse: no 1.115 de Broadway Street 12ª sal (“Darrow Everet LLP”), New York 10.010

Telefonnummer: +1 917-563-4542

Registreret hos “New York Department of State, Division of Corporations, State Records and Commercial Code” under nummer 171004010421.

E-mail:  nytribeca@beaire.com

 

AIRE ANCIENT BATHS MANAGEMENT, S.L.

Virksomhedsregistreringsnummer: B-19659010

Virksomhedsadresse: Callejón de Arenas gade nr. 4, lokaler 6 og 7, C.P. 18005, Granada (Spanien), 18006.

Telefonnummer: +34 958 25 55 01

Selskabsregisteret i Granada, volume 1657, papir 130, sektion 8, side GR 51380

Denne politik er blevet konfigureret nøje under overholdelse af gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, det vil sige under hensyntagen til blandt andet la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Beskyttelse af personlige data og garanti for digitale rettigheder og den generelle databeskyttelsesforordning ( EU) 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016.

2) BRUGER

Adgangen til og/eller brugen af ​​denne hjemmesided tilhørende EJEREN AF HJEMMESIDE stilles til brug for BRUGEREN, som accepterer, ud fra nævnte adgang og/eller brug, de Generelle Brugsbetingelser, der afspejles her. De førnævnte betingelser vil være gældende uanset de generelle kontraktbetingelser, som i deres tilfælde er obligatoriske.

3) BRUG AF HJEMMESIDEN

Hjemmesiden Aire Ancient Baths og dens tjenester er gratis og åben adgang, dog betinger EJEREN AF HJEMMESIDEN sig, at  brugen af ​​nogle af de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden kun kan tilgås ved forudgående udfyldelse af den tilhørende formula for at blive bruger af hjemmesiden. Brugeren garanterer ægtheden og aktualiteten af ​​alle de data, der kommunikers til EJEREN AF HJEMMESIDEN, og brugeren er eneansvarlig for eventuelle falske eller unøjagtige udsagn.

Brugeren accepterer udtrykkeligt at gøre passende brug af indholdet og tjenesterne fra EJEREN AF HJEMMESIDEN og ikke at bruge dem til blandt andet:

 1. Formidle indhold, der er kriminelt, voldeligt, pornografisk, racistisk, fremmedhad, stødende, fortaler for terrorisme eller generelt set i strid med lov eller offentlig orden.
 2. Introducere computervirus i netværket eller udføre handlinger, der kan ændre, ødelægge, afbryde eller generere fejl eller beskadigelse af elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer tilhørende EJEREN AF HJEMMESIDEN eller tredjeparter; samt hindre andre brugeres adgang til hjemmesiden og dens tjenester gennem et massive forbrug af computerressourcer, hvorigennem EJEREN AF HJEMMESIDEN leverer sine tjenester.
 3. Forsøg på at få adgang til andre brugeres e-mail-konti eller begrænsede områder af computersystemerne tilhørende EJEREN AF HJEMMESIDEN eller tredjeparter og, hvor det er relevant, udtrække oplysninger.
 4. Krænke rettighederne til intellektuel eller industriel ejendomsret, samt krænke fortroligheden af oplysningerne fra EJEREN AF HJEMMESIDEN eller tredjeparter.
 5. Efterligne identiteten af en anden bruger, offentlige myndigheder eller en tredjepart.
 6. Gengive, kopiere, distribuere, gøre tilgængeligt eller på anden måde offentligt kommunikere, transformere eller ændre indholdet, medmindre du har tilladelse fra ejeren af de tilsvarende rettigheder, eller dette er lovligt tilladt.
 7. Indsamle data til reklameformål og til at sende reklamer af enhver art og kommunikation til salg eller andre formål af kommerciel karakter uden din forudgående anmodning eller samtykke.

4.- PRIVATPOLITIK

Privatlivet er af stor betydning for AIRE Ancient Baths-gruppen, og vi ønsker at have en åben og gennemsigtig holdning, når vi behandler dine personlige data.

Derfor har vi en politik, der fastlægger, hvordan dine personlige data behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Den person, der er ansvarlig for at behandle dine data, vil være driftsselskabet eller lederen af ​​den Aire Ancient Baths-virksomhed, som du har indgået kontrakt med, i henhold til oplysningerne om de virksomheder i koncernen, der er blevet opstillet i det foregående afsnit. Den af Aire Ancient Baths virksomheder, som du har valgt, vil være ansvarlig for at behandle de personoplysninger, du giver os, og er ansvarlig for de behandling af de nævnte personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse.

Hvor opbevarer vi dine data?

De data, vi indsamler om dig, opbevares inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver overførsel af dine personlige data vil ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. For overførsler uden for EØS vil GRUPO AIRE bruge kontraktklausuler af typen databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen og EU-USA Privacy Shield som en garanti for de overførsler, der foretages til lande, der ikke har en beslutning om tilstrækkelighed fra EU-kommissionen.

Hvem videregiver vi dine data til?

Dine data kan blive delt af GRUPO AIRE (Se definition i begyndelsen af dette dokument), som vi vil have behørigt indhentet dit samtykke til. Det af selskaberne i GRUPO AIRE, som du har indgået kontrakt med i forhold til deres tjenester, er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger

Vi videregiver, sælger eller udveksler aldrig dine personlige data med tredjeparter uden for GRUPO AIRE. De data, der sendes til tredjeparter, vil kun blive brugt til at tilbyde dig vores tjenester. Vi vil detaljere kategorierne af tredjeparter, der får adgang til dine data for hver specifik behandlingsaktivitet.

Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger?

Det juridiske grundlag for behandlingen er udførelsen af den ydelse, du har indgået aftale om, samt det samtykke, du har givet til andre formål end disse ydelser.

Hvilke rettigheder har du?

Adgangsret:

Enhver person har ret til at få bekræftelse på, hvorvidt GRUPO AIRE eller nogen af af koncernens virksomheder behandler personoplysninger, der vedrører dem.

Ret til portabilitet:

Når som helst GRUPO AIRE eller virksomheder i koncernen (se ovenfor) behandler dine personoplysninger via automatiserede midler baseret på dit samtykke eller en aftale, har du ret til at få en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format overført til dit navn eller en tredje parti. Det vil kun omfatte de personlige data, som du har givet os.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige, herunder retten til at udfylde og korrigere ufuldstændige data.

Ret til sletning:

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få slettet enhver af dine personoplysninger, der behandles af GRUPO AIRE eller koncernselskaber til enhver tid, undtagen i følgende situationer:

* du har en afventende sag hos kundeservice,

* du har en afventende ordre eller reservation, der endnu ikke er blevet opfyldt eller en levering af en gaveboksordre, som er blevet sendt, eller hvis forsendelse ikke er blevet gennemført,

* det er mistanke om, eller det er bekræftet, at du har misbrugt vores tjenester inden for de seneste fire år,

* du har foretaget et køb, så vi opbevarer dine personlige data i forhold til transaktionen efter regnskabsregler,

* der eksistere en juridisk forpligtelse til at opbevare dine data.

 

Ret til at modsætte sig databehandling baseret på legitim interesse:

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger baseret på GRUPO AIREs eller nogen af koncernens selskabers legitime interesser. GRUPO AIRE eller selskaberne i koncernen vil ikke fortsætte med at behandle personoplysninger, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til den behandling, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller for formulering, udøvelse eller forsvar af krav.

Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring:

Du har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, herunder profilering udført for den direkte markedsføring som svar på de tjenester, du har indgået aftale om.

Du kan til enhver tid frasige dig at modtage direkte markedsføring via de muligheder, som medsendes i hver kommerciel kommunikation

Ret til at indgive krav til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at GRUPO AIRE eller et af koncernselskaberne behandler dine data forkert, kan du kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed (aepd.es).

Ret til begrænsning i behandlingen:

Du har ret til at anmode om, at GRUPO AIRE begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

* hvis du modsætter dig behandlingen af ​​dine data baseret på GRUPO AIREs eller et af koncernselskabernes legitime interesser, skal GRUPO AIRE eller relevant koncernselskab begrænse enhver behandling af disse data, indtil der er verifikation af legitim interesse.

* hvis du hævder, at dine personlige data er forkerte, skal GRUPO AIRE eller relevant koncernselskab begrænse enhver behandling af disse data, indtil dets nøjagtighed er verificeret.

* hvis behandlingen er ulovlig, kan du gøre indsigelse mod sletning af personoplysningerne og i stedet anmode om begrænsning af brugen af ​​dem.

* hvis GRUPO AIRE eller et af koncernselskaberne ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for dem til at formulere, udøve eller forsvare krav.

Udøvelse af rettigheder:

Vi tager databeskyttelse meget seriøst og har derfor dedikerede kundeservicemedarbejdere, som håndterer dine anmodninger i forhold til de førnævnte rettigheder. For at udøve de førnævnte rettigheder skal du sende din anmodning til e-mail-adressen rgpd@beaire.com og vedhæfte en kopi af dit identitetsdokument.

Opdateringer til vores fortrolighedserklæring:

Vi skal muligvis opdatere vores fortrolighedserklæring. Den seneste version af fortrolighedserklæringen er altid tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil kommunikere enhver væsentlig ændring i fortrolighedserklæringen, for eksempel formålet med at behandle dine personoplysninger, identiteten på den ansvarlige part eller dine rettigheder.

 ONLINE SHOPPING

Hvorfor bruger vi dine personlige data?,

Vi vil bruge dine personlige data til at administrere dine online reservationer og køb hos GRUPO AIRE eller nogen af koncernens selskaber ved at behandle dine køb, reservationer, datoændringer, annulleringer og returneringer gennem vores onlinetjenester og til at sende dig meddelelser om status for din forbehold, om levering af din gaveæske, i tilfælde af problemer med forsendelsen af varerne, i forhold til de betingelser, der er angivet i de generelle kontraktbetingelser.

Vi vil bruge dine personlige data til at administrere dine betalinger.

Vi vil også bruge dine data til at håndtere enhver klage eller spørgsmål om den modtagne tjeneste.

Dine personlige data vil blive brugt til at identificere dig.

Hvilken slags personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

* kontaktoplysninger såsom: navn, efternavn, e-mail og telefonnummer

*betalingsoplysninger og betalingshistorik for reservationer og køb af gaveæsker

* ordreoplysninger

Hvem har adgang til dine personlige data?

De data, der sendes til tredjeparter, vil kun bruges til at tilbyde dig de førnævnte tjenester, og de vil blive sendt til virksomheder, der vil validere din adresse, kommunikationsvirksomheder, der sender bekræftelse på din ordre, samt lagre hos kurerfirmaer og leverandører i forhold til levering af rækkefølgen.

Hvad er det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af ​​dine personoplysninger af GRUPO AIRE eller en af de andre virksomheder i koncernen er nødvendig for opfyldelsen af ​​den service, du reserverer. Ligeledes er det nødvendigt for levering af gaveæsker i dit eller modtagerens navn, i tilfælde af at du har valgt at sende gaveæsken hjem til dig.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine data i hele forretningsforholdet med dig og derefter så længe du ikke fortæller os andet.

 

DIREKTE MARKEDFSFØRING

Hvad bruger vi dine personlige data til?

Vi vil bruge dine personlige data til at sende dig tilbud, informative undersøgelser og invitationer via e-mails, sms'er, telefonopkald og post.

For at optimere din oplevelse med GRUPO AIRE eller et af koncernselskaberne, vil vi tilbyde dig relevant information, anbefale produkter og sende dig påmindelser om afventende reservationer, om køb af en gaveæske, information om, hvorvidt nogen har sendt dig en gave eller personlige tilbud. Alle disse tjenester vil være baseret på tidligere køb eller reservationer, som du har foretaget, hvad du har valgt og oplysninger, som du har sendt os.

Hvilken type persondata behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

* kontaktoplysninger såsom: e-mailadresse, telefonnummer og postnummer

* hvilke produkter og tilbud du har valgt

*hvis du har bekræftet, at du ønsker, at vi skal holde dig orienteret om nyheder og kampagner fra GRUPO AIRE

Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen af ​​dine personoplysninger?

Behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på dit samtykke ved at acceptere direkte markedsføring.

Ret til at trække dit samtykke tilbage:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger tilbage, og du kan også fravælge direkte markedsføring.

Ved at gøre dette vil GRUPO AIRE eller nogen af gruppens koncernselskaber ikke være i stand til at sende dig tilbud eller direkte markedsførings baseret på dit samtykke.

Du kan trække dit samtykke til direkte markedsføring tilbage i henhold til indikationerne i hver kommerciel kommunikation ved at sende en anmodning til e-mail-adressen rgpd@beaire.com med en vedhæftning af en kopi af dit identitetsdokument.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine data til direkte markedsføring, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

5.- KUNDESERVICE

Hvad bruger vi dine personlige data til?

Vi vil bruge dine personlige data til at håndtere enhver anmodning, til at håndtere klager eller spørgsmål om tidligere eller afventende reservationer, køb af gaveæsker eller levering af samme, via telefon eller via sociale netværk.

Vi kan også kontakte dig, hvis der er et problem med din ordre.

Hvilken slags personoplysninger behandler vi?

Vi behandler alle data, du giver os, herunder følgende kategorier:

* kontaktoplysninger såsom: adresse, e-mail og telefonnummer

* ordre- eller reservationsoplysninger

* korrespondance om enhver sag

Hvem har adgang til dine personlige data?

De data, der sendes til tredjeparter, vil udelukkende blive brugt til at tilbyde dig de førnævnte tjenester.

Hvad er det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger?

Ansvaret for behandlingen af ​​dine personoplysninger er GRUPO AIREs eller et af koncernselskabernes.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Inden for de lovligt fastsatte frister.

Ret til at modsætte sig databehandling baseret på legitim interesse:

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af ​​dine personoplysninger baseret på legitime interesser hos GRUPO AIRE eller nogen af ​​koncernens selskaber. GRUPO AIRE eller nogen af ​​koncernselskaberne vil ikke fortsætte med at behandle personoplysninger, medmindre vi kan påvise en legitim grund til en sådan behandling, der tilsidesætter dine interesser og rettigheder eller på grund af et retskrav.

6. KONKURRENCER

Hvad bruger vi dine personlige data til?

Vi vil behandle dine personlige data, når du deltager i vores konkurrencer, hvis grundlag vil blive behørigt offentliggjort og informeret på det tidspunkt. Dine personlige data vil blive brugt af GRUPO AIRE eller et af koncernselskaberne til at kontakte deltagerne om konkurrencespørgsmål, før og efter et arrangement, for at identificere deltagerne, verificere deres alder, kontakte vinderne eller levere og følge leveringen af ​​præmier .

Hvilken slags personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

* kontaktoplysninger såsom: navn, adresse, e-mail og telefonnummer

* alder

* oplysninger givet i konkurrencen

*billeder

Hvem har adgang til dine personlige data?

Vi sender dine data til de virksomheder, der er ansvarlige for at sende præmierne, som kun bruger dem til at tilbyde dig de førnævnte tjenester.

Hvad er det juridiske grundlag for at behandle behandlingen af ​​dine personoplysninger?

Behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, når du beslutter dig for at deltage i en konkurrence.

Ret til at trække dit samtykke tilbage:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger tilbage. Ved at gøre dette vil hverken GRUPO AIRE eller nogen af koncernselskaberne ikke være i stand til at tilbyde dig de førnævnte tjenester.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Inden for de lovligt fastsatte perioder og så længe du ikke tilbagekalder dit samtykke.

7. COOKIES

8. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

I kraft af bestemmelserne i den nuværende lovgivning, der regulerer intellektuel ejendomsret, er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder metoden til at gøre dem tilgængelige, af hele eller dele af indholdet, såsom tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software samt dets grafiske design og kildekoder på denne hjemmeside, til kommercielle formål, i ethvert medie og på enhver teknisk måde forbudt uden tilladelse fra EJEREN AF HJEMMESIDEN. Alt indhold på hjemmesiden udgør et værk, hvis ejendom tilhører EJEREN AF HJEMMESIDEN, uden at nogen af ​​udnyttelsesrettighederne over dem er overført til brugeren, ud over hvad der er strengt nødvendigt for korrekt brug af nettet. Kort sagt kan brugere, der tilgår denne hjemmeside se indholdet og lave, hvor det er relevant, autoriserede private kopier forudsat, at de reproducerede elementer ikke efterfølgende overføres til tredjeparter, og de er heller ikke installeres på servere, der er tilsluttet netværk, og de er heller ikke underlagt enhver form for kommerciel udnyttelse.

Ligeledes er alle varemærker, handelsnavne eller karakteristiske tegn af enhver art, der optræder på hjemmesiden, ejet af EJEREN AF HJEMMESIDEN, uden at det er underforstået, at brugen eller adgangen til det tillægger brugeren nogen ret over dem.

Etableringen af ​​et hyperlink indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af ​​relationer mellem EJEREN AF HJEMMESIDEN og ejeren af ​​hjemmesiden, hvorpå det er etableret, ej heller accept og godkendelse fra EJEREN AF HJEMMESIDEN af dets indhold eller tjenester. De personer, der har til hensigt at etablere et hyperlink, skal på forhånd anmode om skriftlig tilladelse fra EJEREN AF HJEMMESIDEN. Under alle omstændigheder vil hyperlinket kun give adgang til hjemmesiden eller forsiden på vores hjemmeside, og ejeren af ​​hjemmesiden, hvorpå det er etableret, skal også afholde sig fra at komme med falske, unøjagtige eller ukorrekte udtalelser eller angivelser om EJEREN AF HJEMMESIDEN, eller inkludere ulovligt, modstridende indhold i forhold til gode intentioner og den offentlige orden. EJEREN AF HJEMMESIDEN er ikke ansvarlig for den brug, som hver bruger giver til de materialer, der er gjort tilgængelige på denne hjemmeside, eller for de handlinger, der udføres baseret på dem.

9. BEGRÆNSNING AF GARANTIER OG ANSVAR

 1. Indholdet på denne hjemmeside er af generel karakter og er kun til informationsformål uden fuldstændig garanti for adgang til alt indhold, eller dets fuldstændighed, korrekthed, gyldighed eller aktualitet, ej heller dets egnethed eller anvendelighed til et specifikt formål.
 2. EJEREN AF HJEMMESIDEN udelukker, i det omfang loven tillader det, ethvert ansvar for skader af enhver art, der opstår som følge af:
 3.  
 4. a. Begrænset eller ingen adgang til hjemmesiden eller mangel på rigtighed, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller aktualitet af indholdet, såvel som eksistensen af ​​fejl og mangler ved alle slags indhold, der transmitteres, formidles, opbevares, stilles til rådighed for dem, der har tilgået hjemmesiden eller de tilbudte tjenester.
 5. b. Tilstedeværelsen af ​​vira eller andre elementer i indholdet, der kan forårsage ændringer i computersystemer, elektroniske dokumenter eller brugerdata.
 6. c. Manglende overholdelse af love, god tro, offentlig orden, trafikanvendelser og denne juridiske meddelelse som følge af forkert brug af hjemmesiden. Især, og for eksempel, er EJEREN AF HJEMMESIDEN ikke ansvarlig for tredjeparts handlinger, der krænker intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, ære, privatliv, familiebeskyttelse og billeder, såvel som f.eks. som reglerne om unfair konkurrence og ulovlig reklame.

10. ÆNDRING AF DE NUVÆRENDE BETINGELSER OG VARIGHED.

EJEREN AF HJEMMESIDEN forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre vilkår og betingelser for anvendelsen af hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel. Ændringer vil blive behørigt offentliggjort, på samme måde, som de fremgår her. Gyldigheden af de førnævnte betingelser afhænger af deres eksponering og vil være i kraft, indtil de er ændret af andre behørigt offentliggjort vilkår og betingelser.      Ved forsat anvendelse af hjemmesiden efter sådanne ændringer accepterer brugeren de ændrede vilkår og betingelser og er bundet af disse. EJEREN AF HJEMMESIDEN anbefaler derfor, at brugeren læser disse vilkår og betingelser regelmæssig. 

11.- LINKS

EJEREN AF HJEMMESIDEN fralægger sig ethvert ansvar vedrørende de oplysninger, der er uden for denne hjemmeside og ikke administreres direkte af vores webmaster. Funktionen af de links, der vises på denne hjemmeside, er udelukkende til at informere brugeren om eksistensen af andre hjemmesider, der sandsynligvis vil udvide indholdet, der tilbydes af denne hjemmeside. EJEREN AF HJEMMESIDEN garanterer ikke eller tager ikke ansvar for driften eller tilgængeligheden af de linkede sider. EJEREN AF HJEMMESIDEN foreslår, inviterer eller anbefaler heller ikke et besøg hos dem, så den vil ikke være ansvarlig for det opnåede resultat. EJEREN AF HJEMMESIDEN er ikke ansvarlig for etablering af hyperlinks af tredjeparter.

12.- RET TIL UDELUKKELSE

EJEREN AF HJEMMESIDEN forbeholder sig ret til at nægte adgang og/eller tilbagekalde adgang til portalen og/eller de tjenester, der tilbydes uden forudgående varsel, på egen anmodning eller på anmodning af en tredjepart til de brugere, der ikke overholder disse generelle betingelser for brug af siden.

13.- GENERELT

I tilfælde af at en bruger eller tredjepart mener, at der er kendsgerninger eller omstændigheder, der afslører ulovlige bruge af indhold og/eller udførelsen af enhver aktivitet på de websider, der er inkluderet eller tilgængelige via webstedet, skal de sende en meddelelse til EJEREN AF HJEMMESIDEN, behørigt identificere sig selv, specificere de påståede overtrædelser og udtrykkeligt erklære under hans/hendes ansvar, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige.

14.- PUBLIKATIONER

De administrative oplysninger, der leveres via webstedet, erstatter ikke den juridiske offentlighed af de love, forskrifter, planer, generelle bestemmelser og handlinger, der formelt skal offentliggøres i de offentlige forvaltningers officielle aviser, som udgør det eneste instrument, der attesterer dets ægthed og indhold. De tilgængelige oplysninger på denne hjemmeside skal forstås som en vejledning.

15.- VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Brugeren kan indgå kontrakt med enhver af de tjenester, der tilbydes af virksomhederne i GRUPO AIRE i de vilkår og betingelser, som er beskrevet i underpunkterne.

16.- GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse betingelser vil blive reguleret eller fortolket i overensstemmelse med spansk lovgivning i det, der ikke udtrykkeligt er fastlagt. Udbyderen og brugeren er enige om at forelægge enhver uenighed, der måtte opstå fra leveringen af produkterne eller tjenesterne, der er underlagt disse betingelser, til domstolene og domstolene på brugerens domicil.

I tilfælde af at brugeren er hjemmehørende uden for Spanien, giver udbyderen og brugeren udtrykkeligt afkald på ethvert andet forum, og sagen vil blive indgive til den domstole, hvor EJEREN AF HJEMMESIDEN er hjemmehørende.

     Den originale spanske version af vilkår og betingelser, politik om privatliv er oversat til andre sprog. Denne oversatte version er en hjælp til forståelsen af det spanske dokument og kun vejledende, og ingen rettigheder kan udledes fra de oversatte versioner. I tilfælde af uenighed om indholdet eller fortolkningen af ​​de nævnte dokumenter eller uoverensstemmelser eller afvigelser mellem den spanske version og enhver anden sprogversion af hvilket som helst af de nævnte dokumenter, skal den spanske version i det omfang, det er tilladt ved lov, have forrang og være gældende og dermed afgørende.

 

Copyright © AIRE Ancient Baths