Termes i Condicions d'AIRE Ancient Baths Barcelona

NORMATIVA EXCEPCIONAL SOBRE L'ÚS DE L'AIGUA PER SEQUERA

AIRE Ancient Baths manté la seva activitat i qualitat dels serveis amb normalitat complint amb la normativa aprovada per no fer servir l'aigua de la xarxa pública de proveïment a les seves piscines i ha posat en marxa plans d'optimització de consum d'aigua a totes les instal·lacions.

ADVERTÈNCIA

Només es faran efectives les reserves PAGADES a través d'aquest mitjà. Per reservar de qualsevol altra forma us hauríeu de posar en contacte amb AIRE Ancient Baths (Barcelona) (+34) 93 220 44 18.

RESERVES PER AVANÇAT

Us recomanem reservar amb antelació per assegurar-vos que la vostra experiència preferida estigui disponible.

CONDICIONS D'EXCLUSIÓ

L'experiència AIRE es basa en la tranquil·litat i la relaxació. Els clients que no compleixin les normes d'ús, les condicions de silenci i la resta de directrius prèviament descrites, se'ls podrà sol·licitar que abandonin les instal·lacions.

REQUISIT D'EDAT

L'edat mínima exigida per a l'accés a AIRE Ancient Baths és 18 anys.

CONDICIONS DE SALUT

Us preguem que en fer la reserva us informeu de les condicions de salut, al·lèrgies o lesions que poguessin afectar-vos.

ARTICLES PERSONALS

Lamentablement no podem ser responsables per qualsevol pèrdua o dany als articles personals durant la vostra visita a Aire. Us preguem que mantingueu tots els objectes de valor sota clau a l’armari durant la vostra visita i us assegureu que està correctament tancat abans de sortir del vestidor per començar l’experiència.

Si teniu problemes amb la reserva, poseu-vos en contacte amb el vostre centre AIRE Ancient Baths.


1r.- Marc Legal

En compliment de la normativa vigent, l'entitat AIRE ANCIENT BATHS, S.L, que opera a través d'internet des del lloc web WWW.BEAIRE.COM a continuació detalla els Termes i condicions que regeixen la contractació dels productes i/o serveis oferts a través d'aquest lloc web, i dels quals es generen els drets i les obligacions de les parts.

2n.- Identificació

Els presents Termes i condicions (d'ara endavant "Condicions") tenen per funció regular la relació entre AIRE ANCIENT BATHS, SL (d'ara endavant el "Prestador") i els clients (d'ara endavant “l'Usuari”), pel que fa a totes les transaccions realitzades a través de la web de la botiga on-line.

2n. 1.- Empresa Oferent

 • RAÓ SOCIAL: AIRE ANCIENT BATHS, SL
 • NOM COMERCIAL: AIRE ANCIENT BATHS BARCELONA
 • CIF: B18763060
 • DOMICILI: CALLEJÓN DE ARENAS Nº 4 – LOCAL 6 y 7.
 • POBLACIÓ: GRANADA
 • PROVÍNCIA: GRANADA
 • CP: 18006
 • TELÈFON: +34 93 220 44 18
 • CORREU ELECTRÒNIC: BARCELONA@BEAIRE.COM

Aquesta empresa té el seu domicili legal, al qual pot adreçar reclamacions, si s’escau, a l’adreça següent:

 • DOMICILI: CALLEJÓN DE ARENAS Nº 4 – LOCAL 6 y 7.
 • POBLACIÓ: GRANADA
 • PROVÍNCIA: GRANADA
 • CP: 18005

I, de l’altra banda:

2n. 2.- L'Usuari

S'entendrà per Usuari o client, l'internauta que adquireix aquesta condició mitjançant el registre al lloc web utilitzant un formulari i al qual se li assignen unes claus d'usuari i contrasenya, sobre les quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al Prestador, com veurem a l'apartat de Registre d'usuaris.

3r.- Acceptació

Mitjançant l'acceptació dels presents Termes i condicions, l'Usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per contractar segons la normativa vigent.
 2. Que ha llegit i accepta aquestes Condicions.

4t.- Disponibilitat

L'Usuari tindrà accés sempre i, en tot cas, prèviament a l'inici del procediment de contractació de productes, a les condicions, que poden ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

5è.- Validesa o durada

El període de validesa o durada de les presents Condicions serà el temps que aquestes romanguin publicades en aquest lloc web, i resultaran d'aplicació des del moment en què l'Usuari faci ús del lloc web, i/o procedeixi a la contractació de qualssevol productes.

6è.- Modificacions

El Prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions esmentades, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits per part de l'Usuari prèviament a la modificació.

L'Usuari es compromet a llegir atentament el Termes i Condicions cada cop que procedeixi a la contractació d'algun producte atès que aquests han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir-hi.

7è.- Nul·litat

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les Condicions subsistiran en tota la resta.

8è.- Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el Prestador i l'Usuari en el moment que aquest accepta la compra durant el procés de contractació en línia mitjançant els mecanismes que a continuació s'exposen.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un o diversos productes concrets.

Cadascun dels esmentats productes podrà ser objecte d'una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cadascun, de les quals es donarà més detall a l'apartat de garantia, devolucions, desistiment, o a la pròpia fitxa tècnica del producte, a causa dels diferents formats en què es comercialitzen els productes, els seus embalatges o la seva pròpia naturalesa.

9è.- Registre d'usuaris

L'Usuari podrà dur a terme la compra de productes, experiències o caixes regal a través dels botons “Regala” i "Reserva" a la part dreta superior de la web.

10è.- Àmbit geogràfic

Aquest lloc web opera i ven a Espanya i als Estats Units. D'ara endavant s'entendrà aquest àmbit geogràfic com “el Territori”. La utilització d'aquesta web, així com qualsevol compra realitzada en aquesta es considera efectuada a Espanya i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. El Prestador no accepta ni lliura comandes fora del territori esmentat.

Tot això s'indica sense perjudici que properament puguem oferir aquests serveis en els àmbits exclosos, cas en què s'anunciarà amb antelació en aquesta web.

11è.- Informació de productes

El Prestador posa gran atenció a la informació relativa a les característiques dels productes mitjançant les descripcions i fotografies que il·lustren els productes. Tot això es fa dins del límit de la tècnica i respectant els estàndards del mercat.

12è.- Impostos, moneda i despeses d'enviament

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s'expressaran en la moneda euro (€). Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

13è.- Llengua en què es desenvolupa el contracte

El procediment de contractació i la informació precontractual estan en castellà, català i anglès, i aquests idiomes seran els utilitzats per dur a terme la contractació.

14è.- Passos del procés de contractació

14è-1-Consideracions prèvies a l'arribada i a la reserva

Les següents manifestacions no són opinions personals sobre la nostra idoneïtat per a les persones amb necessitats especials de mobilitat i/o accessibilitat, sinó que pretenen descriure amb precisió les instal·lacions i serveis que AIRE Ancient Baths ofereix a tots els seus visitants.

AIRE Ancient Baths està instal·lat en un edifici antic, que combina diferents sales i tipus de piscines, repartides en diferents plantes, per la qual cosa no sempre és fàcil orientar-se. Per això, animem als nostres clients al fet que es posin en contacte amb nosaltres per a parlar de les seves necessitats.

Aconsellem als hostes amb especials necessitats d'accessibilitat/mobilitat que visitin l'spa acompanyats d'un amic o cuidador que pugui ajudar-los a recórrer-lo. Li preguem que ens comuniqui qualsevol informació sobre qualsevol discapacitat que pugui tenir abans de la seva arribada, perquè puguem adaptar l'experiència a les seves necessitats.

AIRE Ancient Baths és accessible en cadira de rodes amb ascensors, passadís inclinat o rampes a la majoria de les ubicacions, però existeixen algunes limitacions a causa de l'estructura històrica de l'edifici i a la naturalesa de l'entorn.

No es pot garantir que les cadires de rodes elèctriques es puguin guardar durant la visita a causa de l'espai limitat, i els passadissos / sortides d'incendis han de mantenir-se lliures en tot moment. Els escúters de mobilitat no estan permesos dins del Spa, però podran aparcar-se enfront de la recepció principal, on es poden deixar sota la responsabilitat del propietari.

No es permeten cadires de rodes elèctriques dins del circuit de banys i massatges. Hi ha cadires de rodes a la disposició dels hostes per a accedir a les instal·lacions perquè els hostes puguin accedir a les instal·lacions. Són d'ús general i no estan assignades a un client determinat. El personal no està disponible per a empènyer als hostes pel Spa, per la qual cosa aconsellem portar a un cuidador perquè l'ajudi.

Els escúters de mobilitat no estan permesos dins de les instal·lacions. Vostè haurà de deixar-ho estacionat fora de l'entrada, sota la responsabilitat del propietari.

Moltes dels llits terapèutics poden baixar-se per a facilitar l'accés. No obstant això, no hi ha grues ni canviadors per a adults en els vestuaris ni a les sales de tractament.

Ha de tenir-se en compte que el nostre personal no està format en "manipulació manual de persones". Li aconsellem que vingui acompanyat d'un cuidador. Si això no és possible, posi's en contacte amb nosaltres amb antelació perquè puguem discutir les seves necessitats.

Per qüestions d'higiene i al·lèrgies, no podem permetre l'accés a gossos guia a les zones de vestuaris, banys i massatges, no disposant en les nostres instal·lacions d'un espai per a la seva cura. Els aconsellem que vinguin acompanyats d'un amic o cuidador, i que ens avisin amb antelació suficient per a poder concretar la manera d'assistir-los de la millor manera possible dins de les nostres possibilitats.

Si té algun requisit o necessitat especial, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres abans de la seva visita o reserva per a parlar dels preparatius/requisits. Estarem encantats d'organitzar una visita guiada de familiarització abans de la seva visita abans d'obrir el nostre centre al matí.

14è.2.- Registre

Per poder iniciar el procés de contractació de productes a WWW.BEAIRE.COM primer cal accedir als apartats “Regala” i “Reserva”.

14è. 3.- Procés de reserva

El procés de compra és fàcil i senzill. Segons el tipus de producte, la reserva consta de les fases següents:

Reserva d'Experiència:

 1. Quin dia vols venir?
 2. Codi promocional/Caixa regal
 3. A quina hora vols començar?
 4. Quina experiència vols conèixer?
 5. Millorem la teva experiència?
 6. Quantes persones sereu?
 7. Resum
 8. Dades de la reserva
 9. Procés de pagament
 10. Confirmació de la reserva

Per fer la reserva d'una de les nostres experiències AIRE fes clic a “Reserva la teva experiència AIRE”, a la dreta a la pàgina principal, o a “Reservar”, del menú principal i tria “Reserva la teva experiència AIRE”:

 1. Quin dia vols venir? Has de triar la data en què vols gaudir de la teva experiència AIRE. Fes clic al dia escollit i et dirigirà a una nova fase.
 2. Codi promocional/Caixa regal. En aquesta fase tens la possibilitat de validar un codi promocional o una caixa regal. Pots tornar a triar un altre dia fent clic a “TORNAR” o si no tens cap codi promocional o caixa regal fes clic a “No, gràcies” per continuar amb la reserva.
 3. A quina hora vols començar? En aquesta fase has de triar l´hora en què vols gaudir de la teva experiència AIRE. L'horari disponible és de les 10:00 del matí a les 22:00 de la nit. Fes clic a l'hora seleccionada per seguir amb la reserva.
 4. Quina experiència vols conèixer? En aquesta fase es mostra el llistat d'Experiències AIRE disponibles per al dia i l'hora que has triat. De cada experiència obtens la informació següent:
 • Preu
 • Nom de l’experiència
 • Nombre disponible
 • Fotografia descriptiva
 • Link per obtenir informació detallada
 • Link per afegir l´experiència a la reserva.

Fes clic a “+” per afegir l'experiència o experiències a la teva reserva. Un cop afegida es mostrarà un resum de compra a la dreta de la pàgina i has de fer clic a “Continuar” per continuar amb la reserva.

 1. Millorem la teva experiència? En aquesta fase es mostra la llista de serveis addicionals disponibles per millorar la teva experiència AIRE. De cada servei addicional pots visualitzar la informació següent:
 • Preu
 • Nom del servei addicional
 • Fotografia descriptiva
 • Link per obtenir informació detallada.
 • Link per afegir el servei addicional a l’experiència.

Si vols millorar la teva experiència fes clic a “Afegir”. Un cop afegida es mostrarà un resum de compra a la dreta de la pàgina. Per continuar amb la reserva fes clic a “Continuar”.

 1. Quantes persones sereu? En aquesta fase has d'indicar el nombre d'homes i/o dones que gaudiran de l'experiència AIRE. Has d'indicar-los en relació amb les experiències AIRE afegides amb anterioritat. El nombre màxim per sexe és de 8 persones. Fes clic a “Continuar” per continuar amb la reserva.
 1. Resum. Aquesta fase mostra el resum de la reserva perquè posteriorment, si tot és correcte, puguis continuar amb la reserva. Et dona la possibilitat d'anul·lar la reserva.
 2. Dades de la reserva. En aquesta fase has d'indicar les teves dades personals per formalitzar la reserva. Les dades sol·licitades i obligatòries són les següents:
 • Nom
 • Cognoms
 • Telèfon
 • E-mail

Addicionalment pots indicar-nos com ens has conegut, escollint entre: A través d'un amic, Xarxes socials, Publicitat en premsa o Altres i, si ho desitges i dones el teu consentiment de forma expressa, pots subscriure't per rebre promocions i informació sobre Aire.

Per confirmar la reserva i iniciar el procés de pagament has de llegir i acceptar les condicions d'ús i política de privacitat disponibles en aquest lloc web.

 1. Procés de pagament. En aquesta fase connectaràs amb la passarel·la de pagaments de CaixaBank, l'entitat bancària amb què Aire ofereix aquesta modalitat de pagament, per fer el pagament de la reserva on et sol·licita les dades següents:
 • Núm. de targeta
 • Caducitat
 • Codi de seguretat

Un cop indicades i verificades les dades fes clic al botó “PAGA”, per efectuar el pagament.

 1. Confirmació de reserva. Finalment, i un cop realitzat correctament el pagament, rebràs un correu electrònic de confirmació de compra amb els detalls de la mateixa i la referència de la transacció.

Un cop realitzada la compra, el lloc web dóna opció de sol·licitar la factura, cas en què es demanen les dades fiscals, es genera i envia una factura en pdf per email, i seràs remès a la nostra central de reserves i atenció al client per a qualsevol consulta.

 1. Facultat de desistiment dins dels 14 dies següents a la compra mitjançant comunicació fefaent escrita al domicili social de l'entitat, o correu electrònic a l'adreça barcelona@beaire.com indicant “desistiment de compra/reserva” i indicant el número de reserva o comanda que apareix al mail que et va enviar el departament de reserves.

Regala una Experiència:

 1. Com vols que enviem la caixa regal?
 2. Tens un codi promocional?
 3. Quantes persones sereu?
 4. Quina experiència vols conèixer?
 5. Millorem la teva experiència?
 6. Resum
 7. Com enviem la caixa regal?
 8. Dades Personals
 9. Procés de pagament
 10. Confirmació de reserva

Per regalar una de les nostres Experiències AIRE fes clic a “Regala una Experiència AIRE” situat a la dreta a la pàgina principal o fes clic a “Reservar” del menú principal i tria “Regala una Experiència AIRE”.

 1. Com vols que enviem la caixa regal? Inicialment has de triar com vols enviar la caixa regal. Tens dues opcions disponibles:
 • Enviament per missatgeria: Enviem per missatgeria la teva caixa regal on i a qui vulguis.
 • Enviament per e-mail: Enviem per e-mail la caixa regal virtual a la persona que triïs.
 1. Tens un codi promocional? En aquesta fase, i un cop triada la forma d'enviament, pots indicar un codi promocional a validar. Si no en tens cap fes clic a “No, gràcies” per continuar amb la contractació.
 2. Quantes persones sereu? En aquesta fase has d'indicar el nombre de persones que gaudiran de la Caixa regal AIRE. Has d'indicar-los en relació a les experiències AIRE que seleccionaràs. Fes clic a “Continuar” per continuar amb la reserva.
 3. Quina experiència vols conèixer? En aquesta fase es mostra la llista d'Experiències AIRE disponibles. De cada experiència obtens la informació següent:
 • Preu
 • Nom de l’experiència
 • Fotografia descriptiva
 • Link per obtenir informació detallada
 • Link per afegir l´experiència a la reserva

Fes clic a “+” per afegir l'experiència o experiències a la teva reserva. Un cop afegida es mostrarà un resum de compra a la dreta de la pàgina i has de fer clic a “Continuar” per continuar amb la reserva.

 1. Millorem la teva experiència? En aquesta fase es mostra el llistat de serveis addicionals disponibles per millorar l’experiència AIRE. De cada servei addicional pots visualitzar la informació següent:
 • Preu
 • Nom del servei addicional
 • Fotografia descriptiva
 • Link per obtenir informació detallada
 • Link per afegir el servei addicional a l’experiència

Si vols millorar l'experiència, fes clic a “Afegir”. Un cop afegida es mostrarà un resum de compra a la dreta de la pàgina. Per continuar amb la reserva fes clic a “Continuar”.

 1. Resum. Aquesta fase mostra el resum de la reserva perquè posteriorment, si tot és correcte, puguis continuar amb la reserva. Et dona la possibilitat d'anul·lar la reserva.
 2. Com enviem la caixa regal? En aquesta fase has d'indicar com enviem la caixa regal. Tens dues opcions:
 • Recollir a l'establiment Aire.
 • Abans de 72 hores.

Fes clic a “Continuar” per continuar amb el procés.

 1. Dades Personals. En aquesta fase has d'indicar algunes dades addicionals necessàries segons la forma d'enviament.
 • Per missatgeria: Forma d'enviament “Abans de 72 hores”. Has d'indicar les dades marcades com a obligatòries: nom, cognoms, adreça d'enviament, codi postal, localitat i província. Fes clic a “Continuar” per continuar i indicar les dades del remitent.
 • Per e-mail : Et demana una adreça d'enviament on has d'indicar el nom, cognoms, e-mail, dedicatòria i indicar si ho vols enviar avui mateix o en una data determinada. Fes clic a “Continuar” per continuar i indicar les dades del remitent. A continuació, i en ambdós casos, has d'indicar les dades personals del remitent marcades com a obligatòries: nom, cognoms, e-mail.

Addicionalment, pots indicar com ens has conegut marcant una de les possibilitats: A través d'un amic, Xarxes socials, Publicitat a la premsa o Altres.

Per confirmar la reserva i iniciar el procés de pagament has de llegir i acceptar les condicions d'ús i política de privacitat.

 1. Procés de Pagament. En aquesta fase connectaràs amb la passarel·la de pagament de CaixaBank, l'entitat bancària a través de la qual Aire ofereix aquesta modalitat de pagament, per fer el pagament de la reserva on se’t sol·liciten les dades següents:
 • Núm. de targeta
 • Caducitat
 • Codi de seguretat

Un cop indicades i verificades les dades fes clic al botó “PAGA” per efectuar el pagament.

 1. Confirmació de reserva. Finalment, i un cop realitzat el pagament correctament, rebràs un correu electrònic de confirmació de la compra amb els detalls de la mateixa i la referència de la transacció.

Un cop realitzada la compra, el lloc web dóna opció de sol·licitar la factura, cas en què es demanen les dades fiscals, es genera i envia una factura en pdf per email, i seràs remès a la nostra central de reserves i atenció al client per a qualsevol consulta.

 1. Facultat de desistiment dins dels 14 dies següents a la compra mitjançant comunicació fefaent escrita al domicili social de l'entitat, o correu electrònic a l'adreça barcelona@beaire.com indicant “desistiment de compra/reserva” i indicant el número de reserva o comanda que apareix al mail que et va enviar el departament de reserves.
 2. Caducitat de les Caixes Regal. Les nostres Caixes Regal, físiques o virtuals, caduquen després d'un any des de la data de compra, i només es poden bescanviar al mateix centre per al qual es va adquirir. Són transferibles i es poden bescanviar online o contactant amb el nostre departament de reserves.

Disposicions que cal tenir en compte en el procés de compra.

15è.- Disponibilitat del producte

La compra dels productes depèn de la disponibilitat d'experiències AIRE habilitades per a la reserva en línia. No hi ha casos de sobrereserva (overbooking). En cas de qualsevol error Aire es posarà en contacte amb el client prèviament a la reserva i li donarà l'opció de canviar la reserva de dia o cancel·lar-la sense cost.

És possible que en determinades dates (p. ex., Dia de Sant Valentí, Dia de la Mare, etc,…), la Caixa Regal no pugui ser utilitzada per l'existència de campanyes o promocions especials on Aire Ancient Baths només ofereixi determinades Experiències o Rituals. Aquestes dates seran publicades a la nostra web i RRSS amb suficient antelació. Si voleu utilitzar la vostra Caixa Regal durant aquestes dates, podreu fer-ho però pagant la diferència de preu existent entre el valor de la vostra Caixa i el cost de l'Experiència o Ritual programat. Us recomanem reservar la vostra experiència amb antelació suficient visitant la nostra web www.beaire.com o trucant al nostre Call Center.

16è.- Tipus de productes

El lloc web compta amb una àmplia diversitat de tractaments, rituals i massatges, distribuïts en categories per a la seva cerca fàcil.

17è.- Import màxim de comanda

L'import màxim està limitat pel nombre de serveis disponibles per tipus.

18è.- Com ampliar o cancel·lar la meva comanda

L'Usuari podrà desistir de la compra dels diferents productes i serveis oferts per Aire dins del termini límit dels 14 dies naturals següents a comptar des de la data de compra, de la manera  i amb les condicions que es detallen més avall.

Les reserves es poden modificar o cancel·lar fins a 48 hores abans de la data de reserva. A partir de la qual el client perdrà el 100% de l'import de la reserva. Es cobra per avançat en fer la reserva.

19è.- Despeses i formes d'enviament i termini de lliurament

En tractar-se de serveis que es duen a terme als centres del Prestador, no hi ha despeses d'enviament ni de lliurament.

20è.- El termini de lliurament

Entre la realització de la comanda de la caixa regal i la data del primer intent de lliurament per part de l'empresa de transports al domicili indicat a la comanda, el termini correspon a la suma d'aquests 2 factors:

 • El termini de preparació de l'enviament (24h) = validació i comprovació de les teves dades i pagament + preparació de la comanda + recollida per l'empresa de transports.
 • El termini de transport i entrega de la comanda està indicat en dies hàbils oscil·lant entre 2 i 3 dies.

En cas que no rebis un paquet en el termini indicat, es durà a terme una investigació juntament amb el transportista que podria durar uns quants dies (el termini aproximat és de catorze (14) dies hàbils). Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reenviament ni reemborsament de la comanda.

T’aconsellem que en rebre el teu paquet verifiquis que tot sigui conforme amb la comanda i que l'embalatge del paquet estigui en perfecte estat, després signa amb reserves i indica a mà a l'albarà de lliurament del transportista si has trobat qualsevol anomalia en rebre'l. En obrir el paquet, si trobes que la caixa regal lliurada no és conforme amb la teva comanda, posa’t en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client.

21è.- Factura

On puc consultar la factura? Quan es realitza una compra, el lloc web pregunta si vol factura; en aquest cas, se sol·liciten les dades fiscals i es genera una factura en PDF. Aquesta factura es remet, per a qualsevol consulta, a la nostra central de reserves i atenció al client.

22è.- Impost sobre el valor afegit

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

23è.- Mètodes o Modalitats de pagament

Amb caràcter general, l'Usuari podrà escollir la forma de pagament:

A) Mitjançant targeta de crèdit/dèbit, per a la qual cosa facilitarà, entre d'altres:

 1. Número de targeta;
 2. CVV/CVC;
 3. Data de caducitat de la targeta;

Un cop hagis validat tota la informació sobre la teva compra (articles, modes d'enviament, adreça de lliurament i de facturació) apareixerà un menú per triar quina modalitat de pagament desitges utilitzar i per introduir les teves dades.

En cas que la plataforma de pagament informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online i en el moment al client de l'anul·lació com hem comentat anteriorment. No es poden fer pagaments amb targetes emeses fora del territori espanyol.

Les dades de la teva targeta no es guardaran a la nostra base de dades, ja que quan s'emplenen serà a la web segura de l'entitat bancària escollida.

Les dades de la teva targeta estan protegides en tot moment gràcies als servidors segurs de les entitats bancàries que usen una encriptació SSL en les comunicacions.

24è.- Disposicions generals sobre el procés de pagament

 • L'ordre de pagament donada per l'Usuari implica necessàriament l'adhesió a aquests Termes i Condicions, així com a les condicions particulars de la comanda.
 • Per a qualsevol forma de pagament escollida per l'Usuari, tots els pagaments estaran subjectes als termes i condicions aplicables a l'Usuari per les entitats financeres intervinents o per les plataformes de pagament segur (Visa, MasterCard, Iupay, etc.).
 • Un cop efectuat correctament el pagament, l'Usuari rebrà dos correus electrònics informatius i de confirmació que acrediten les condicions essencials de l'operació:
  • Serveis contractats, i descripció de la prestació dels mateixos.
  • Productes enviats a l'adreça indicada per l'Usuari:

Aire es reserva el dret de cancel·lar pagaments o comandes en cas que hi hagi indicis d'operacions fraudulentes i posarà en coneixement de les autoritats competents les conductes que siguin susceptibles d'investigació per a la prevenció del frau.

25è.- Devolucions de productes defectuosos, danyats o incorrectes o exercint el dret de desistiment

La compra i/o contractació de qualsevol producte o servei dels oferts per Aire en aquest lloc web tindrà un termini de devolució per desistiment de 14 dies naturals a comptar de la data de compra. Per fer-la efectiva, s'haurà de comunicar de forma fefaent, dins el termini màxim indicat, la voluntat de desistir de la contractació i presentar o remetre  el justificant de compra, juntament amb el bo adquirit o la caixa regal completa si és el cas. A partir dels 15 dies naturals posteriors a la data de compra, la devolució no tindrà validesa.

Et recordem que, en fer ús del teu dret de desistiment, es realitzarà el reemborsament dels diners pagats pel/s producte/s adquirit/s i s’inclourà l'import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament en la modalitat menys costosa de lliurament ordinari. Així mateix, en cas que optis per l'opció de recollida del producte al teu domicili, les despeses de la pròpia recollida aniran a càrrec del client.

No es podran tornar articles, exercint el dret de desistiment, que no tinguin el seu embalatge original intacte i sense desprecintar així com qualsevol tipus de producte personalitzat per al client. En aquest sentit, no s'acceptarà la devolució de tots aquells productes que presentin algun tipus de manipulació del film protector de la caixa o embolcall, en cas contrari el valor de l'article patirà una depreciació.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent. En els casos en què consideris que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, que és un producte danyat durant el seu enviament, o que és incorrecte, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o bé trucant per telèfon al número 932955743 en el nostre horari d'atenció al client anteriorment ressenyat o l'epígraf Atenció al client.

Un cop examinada la sol·licitud de devolució, i fetes les comprovacions oportunes, prèvia confirmació via e-mail, procedirem a la recollida del producte al lloc de lliurament del mateix.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i et comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau la devolució o substitució del mateix. La devolució o substitució de l’article s’efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 15 dies naturals següents a la data del correu electrònic en què confirmem que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte provats, et seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar l'article. La devolució s'efectuarà al mateix mitjà de pagament amb què es va pagar la compra.

Queden garantits els drets reconeguts per la legislació vigent. En cas que hagis rebut una comanda errònia, truca'ns a Atenció al client al telèfon +34 93 220 44 18 o bé envia'ns un correu a l'adreça barcelona@beaire.com. Estarem encantats d'atendre't per solucionar l'error.

El dret de desistiment no s'aplica al lliurament de productes la naturalesa dels quals es pugui veure alterada.

26è.- Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no s'aplica al lliurament de:

 • Productes la naturalesa dels quals es pugui veure alterada.

27è.- Atenció al client: Ajuda, suggeriments i reclamacions

En qualsevol moment, pots posar-te en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client per demanar ajuda, presentar suggeriments o reclamacions escrivint a barcelona@beaire.com, o bé trucant al +34 93 220 44 18 des de les 11:00 fins a les 17:00 de dilluns a divendres.

28è.- Drets del Prestador

 • Conservar, modificar o suspendre la seva web sense avís previ.
 • Modificar el preu de les ofertes.
 • Rebutjar comandes per manca d'existències o impagament del client.
 • Rebutjar l'accés a les eines informàtiques als clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.
 • Percebre l'import de les compres del client, acceptada la transacció.
 • Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l'article fins al pagament íntegre per part del client.
 • No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per el Prestador en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
 • Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

29è.- Limitació de responsabilitat

Tota la informació facilitada per l'Usuari al Prestador i a través dels formularis corresponents haurà de ser veraç. És responsabilitat de l'Usuari mantenir les dades subministrades al Prestador degudament actualitzades. En tot cas, el Prestador s'eximeix de qualsevol responsabilitat per danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència d'haver facilitat informació falsa, insuficient, inexacta o incorrecta.

L'accés al lloc web no implica cap obligació per part del Prestador de verificar l'autenticitat, idoneïtat, exhaustivitat, exactitud, adequació i actualització de la informació subministrada per l'Usuari a través dels formularis corresponents.

En relació amb l'activitat dels Clients en la nostra web, el Prestador no serà responsable en aquells supòsits en els quals correspongui als pares, tutors o representants legals dels Usuaris menors d'edat o persones jurídicament incapaces, autoritzar l'accés, subministrament d'informació personal o utilització del lloc web o la contractació de qualssevol productes o serveis proporcionats a través de les aplicacions o plataforma web. Serà responsabilitat dels esmentats pares, tutors o representants legals supervisar l'accés i ús del menor o legalment incapaç a la contractació dels productes i serveis proporcionats a través de WWW.BEAIRE.COM

L'accés dels Usuaris als continguts no implica cap obligació per part del Prestador de controlar l'absència de virus o elements informàtics que puguin tenir algun efecte nociu en l'equip informàtic de l'Usuari. En tot cas, correspondrà a l'Usuari disposar de les eines necessàries per detectar aquests virus o elements informàtics de caràcter nociu. En conseqüència, el Prestador no serà responsable dels possibles danys ocasionats als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'accés als continguts.

El Prestador no respondrà per les interrupcions que es produeixin als serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als Usuaris utilitzar els serveis oferts.

30è.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Prestador i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari.

En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el Prestador i l'Usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals del domicili del propietari de la web.

31è.- Plataforma de resolució de litigis en línia per a consumidors i comerciants

La Comissió Europea ha posat en marxa una plataforma per ajudar els consumidors i els comerciants a resoldre litigis relatius a compres fetes a Internet.

Adreça de la plataforma:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA