Massatge ayurvèdic: tècniques i principis hindús

El massatge ayurvèdic és una tècnica ancestral amb la qual podem sentir-nos realment bé gràcies al fet que tracta de tornar a equilibrar les nostres energies per poder pal·liar els mals que ens afectin.

A continuació, et mostrem algunes de les claus d'aquesta mil·lenària tècnica índia:

Què és l’Ayurveda?

L’Ayurveda és originari de l'Índia i consisteix en un sistema de medicina tradicional amb més de 5.000 anys d'antiguitat. En termes sànscrits, Ayurveda vol dir ciència o coneixement de la vida.

El seu objectiu és el d'aconseguir l'equilibri entre la ment, l'esperit i el cos amb tècniques naturals com la meditació, l'exercici físic o l'alimentació, que més que guarir busquen prevenir malalties.

Una altra d'aquestes tècniques és el massatge ayurvèdic, molt lligat als principis generals de l’Ayurveda, que busca corregir el desequilibri de les nostres energies usant olis essencials i aplicant pressió, així com altres moviments en zones concretes del cos.

El fascinant de l’Ayurveda és que se centra a descobrir quin tipus de massatge és l'ideal per a cada persona, ja que existeixen diferents tipus d'energies en el nostre cos. Per a això, té en compte diverses característiques de l'home o dona que vagi a fer-se el massatge, com el tipus de pell, la digestió, el metabolisme o el somni, entre altres.

Els principis de l’Ayurveda

L’Ayurveda ofereix un diagnòstic global que no se centra solament en els símptomes i la malaltia, sinó que considera diversos aspectes de la vida del pacient com, per exemple, els seus costums i hàbits diaris, els seus pensaments o com sent i pateix la molèstia.

Igualment, l’Ayurveda concep a l'ésser humà com un tot format per cos, ment i esperit. Per aquest motiu, valora la manera en la qual els nostres pensaments i emocions impacten en els processos fisiològics del nostre organisme.

A més, l’Ayurveda té altres dos principis fonamentals:

Els cinc elements

Per a aquest sistema medicinal, tot ser i matèria que existeixi en l'univers està compost, incloent-hi a nosaltres mateixos, per cinc elements (en diferents proporcions): terra, aigua, foc, aire i espai. En general, solen predominar un o dos d'ells, fent-nos únics.

Els Doshas

En funció de la quantitat que les persones tenim de cadascun d'aquests cinc elements, l’Ayurveda ens classifica en tres categories o doshas:

  • Vata: representa l'energia en moviment i la creació de coses.
  • Pitta: es relaciona amb la transformació i els canvis.
  • Kapha: actua com un element cohesionador.

Les malalties es generarien com a conseqüència d'un desequilibri dels doshas pel que, per poder recuperar la salut, la medicina que s'apliqui haurà d'equilibrar-los de nou.

Massatge ayurvèdic

Per esbrinar que doshas predominen i quins s'han d'equilibrar en la persona que es va a fer el massatge, el terapeuta o mèdic ayurvèdic li farà diverses preguntes sobre els seus hàbits, actituds, atributs personals i físics.

Després d'aquesta anàlisi, el terapeuta usarà el tipus d'oli, pressió i intensitat que la persona requereixi.

Existeixen diferents tipus de massatges ayurvèdics que, si bé poden alleujar molèsties, la seva funció és fonamentalment preventiva. Entre alguns dels massatges de l’Ayurveda més coneguts es troben els següents:

Massatge abhyanga

Dins de l’Ayurveda el massatge abhyanga probablement és el més conegut. A més, podem dir que és considerat el massatge tradicional de l'Índia.

Es realitza en tot el cos amb olis essencials i consisteix a friccionar els teixits i separar-los. D'aquesta forma, s'eliminarien els possibles bloquejos, alleujant la fatiga muscular.

Aquest massatge ayurvèdic també contribueix a afavorir la circulació, elimina toxines, suavitza i il·lumina la pell, mitiga l'estrès i millora el descans.

Massatge pinda swedana

Per dur a terme aquest massatge s'utilitzen pindas que són bullides amb llet o en decoccions de plantes. Les pindas són saquets que contenen herbes en pols i en algunes ocasions d’arròs. Amb elles es fan massatges a les zones del cos a tractar, sent el seu principal propòsit que la persona suï, amb el que s'aconsegueix una gran eliminació de toxines.

Mantenir la calor en el cos és essencial perquè el massatge sigui efectiu. Sol recomanar-se per tractar o prevenir molèsties com el reuma, l’artrosis o la gota.

Massatge chavitti

Aquest singular massatge ayurvèdic, molt benvolgut pels esportistes, es realitza ni més ni menys que amb els peus.

Amb el massatge chavitti s'aconsegueix millorar el to muscular, per la qual cosa al seu torn contribueix a prevenir diferents tipus de lesions com les distensions, esquinços o torcedures.

Massatge shirodhara

En aquest massatge ayurvèdic es deixa caure un fil d'oli medicat de forma lenta, delicada i constant a la zona de l’entrecella.

El massatge shiro dhara és molt agradable i sol fer-se després d'haver rebut un massatge previ en el cap o en tot el cos. S'usa comunament per millorar problemes relacionats amb el somni o la memòria, així com amb la ment en general.

També ajuda a combatre altres mals com l'estrès, la depressió, l'ansietat o l'epilèpsia.

Massatge padabhyanga

Aquest tipus de massatge compta amb un lloc molt especial dins de l’Ayurveda. Consisteix en un massatge de peus on es treballen els punts marma o d'energia vital. En actuar sobre aquests punts s'aconsegueix influir positivament en diferents aspectes de la salut, ajudant a equilibrar els doshas.

És habitual realitzar el massatge padabhyanga, que resulta tan plaent i satisfactori, abans d'anar a dormir. A més, l'ideal d'aquest massatge és que t'ho pots fer cada dia.

Aquest massatge ayurvèdic està especialment indicat per atenuar el dolor i la tensió muscular tant de les cames com dels peus i millorar la circulació sanguínia, així com per apaivagar la ment i el sistema nerviós.

D'altra banda, ajuda a disminuir l'estrès, lluita contra l'insomni promovent la qualitat del somni, afavoreix el flux de prana o energia vital i millora la salut de la pell.

Si t'ha interessat aquest article, pots llegir també Aprendre a meditar.

Compartir

Share